sms frontStöd oss - donera 50, 100 eller 200 kr via sms.

Skriv "ibcf 50" till nummer 72970 för att donera 50 kr.
Skriv "ibcf 100" till nummer 72970 för att donera 100 kr.
Skriv "ibcf 200" till nummer 72970 för att donera 200 kr.

slangVisa ditt stöd - köpa den röda brandslangen!

Genom att köpa "Röda Slangen" visar du att du stöder
Brandmännens Cancerfond. Den kostar 50 kr och pengarna
går till forskningen. Köp den på www.rodaslangen.se.

header img

Rädda räddarna!

ibcfBrandrök har varierande innehåll beroende på vad som brinner vilket medför att brandmän utsätts för olika exponeringar i samband med bränder, exponeringarna sker genom huden och luftvägarna. Kemikalierna ökar och dels vet vi inte vad som finns normalt och inte heller hur kombinationerna av olika kemikalier blandas och hur de då ombildas. Det man vet är att det blir farligare och riskerna därmed större för brandmän att drabbas av cancer.

Brandröken vid varje brand innehåller cancerframkallande ämnen såsom bensen, kloroform, sot, styren, formaldehyd m.fl. En stor akut hälsorisk vid brand är isocyanater som frigörs när polyuretan i t.ex. fogmassa och skumplastmadrasser brinner. Isocyanater är 100 gånger giftigare än cyanid. De fräter på lungor, irriterar ögonen, är cancerframkallande och kan orsaka astma hos en frisk person. Upptag av dessa giftiga ämnen sker genom hud och luftvägar som transporteras av kroppen och lagras i fett, celler och organ. Det är här cellskador uppstår som kan leda till cancer på våra brandmän.

Undersökningar av misstänkta överrisker för tumörer bland brandmän har gjorts i många länder.  Det finns så många undersökningar att brandman som yrke är det mest undersökta yrket av alla när det gäller cancer (Tee Guidotti Chair of Occupational Medicine at George Washington University)

I en amerikansk studie (LeMasters 2006 Cancer Risk Among Firefighters: A Review and Meta-analysis of 32 Studies) har man gjort en metaanalys av 32 olika vetenskapliga studier där ca 110 000 brandmän ingått i studien, i dessa studier har brandmännens hälsa jämförts med andra yrkesgrupper.  LeMasters metaanalys visar att brandmän riskerar att drabbas av ca hälften av de cancerformer som undersökts. Störst risk är det att drabbas av multipelt myelom, lymfkörtel, prostata och testikelcancer. I denna metaanalys ingick även en svensk studie (Tornling, Gustavsson och Högstedt. Karolinska Institutet 1994) där de undersökte dödligheten på brandmän i Stockholm mellan åren 1931 och 1983. Resultatet av studien visade att dödligheten i maligna tumörer hade en ökad trend när det gäller ålder, anställningstid som brandman, samt att dödligheten ökade vid ökad exponering. Det finns en rad ytterligare studier som bekräftar att brandmännen har en ökad risk för olika typer av cancer än andra yrkesgrupper. Varje situation i brandmannens arbete är unik och ingen vet vilka risker som egentligen finns i en brand. Det man vet är att det blir farligare och riskerna därmed större för brandmän att drabbas av cancer.

Det har gått 9 år sedan MSB publicerade den första larmrapporten. 2006 kom metaanalysen (Le Masters) som sedan har använts som en sanning av många vilket övertygat regeringar om lagändringar. Detta har inneburit att USA, Canada och Australien har klassat olika former av cancer som arbetsskada just för att man är brandman.

Även om det är omöjligt att eliminera alla hälsorisker förenade med brandmannayrket, är det viktigt att vi gör det vi verkligen kan göra för att hålla våra brandmän friska. För Sveriges brandmän är det livsviktigt att de som förväntar sig att bli räddade medverkar till att rädda räddarna. Hjälp oss att rädda räddarna genom att stödja Insamlingsstiftelsen Brandmännens Cancerfond.

jan wisenJan Wisén
Ordförande
Insamlingsstiftelsen
Brandmännens Cancerfond